Математика

Математика

Геометричні фігури
Діти мають навчитися розрізняти геометричні фігури, правильно їх називати.

Доцільно пропонувати малювати, обводити, зафарбовувати фігури. Цікавими є для дітей танаграми (малюнок з геометричних фігур). Зафарбовуючи кожну частину, дитина називає її: «Це – трикутник, це коло, круг». Після зафарбування фігур доцільно ще раз у цілому розглянути весь предмет (машинка з геометричних фігур чи паротяг), знайти однакові за формою фігури, полічити їх.
Важливим завданням є спостереження за оточуючими предметами , визначення їх форми («На яку геометричну фігуру схожий цей предмет?») . Розвивальною вправою є ланцюжок з геометричних фігур. Дорослий малює рядочок геометричних фігур, а малюк продовжує його шукаючи певну закономірність.

Орієнтування у просторі.
Діти мають набути навичок розрізняти такі поняття, як рядок і стовпчик. За зразком потрібно виконати достатньо вправ, щоб діти навчилися добре орієнтуватися у цих поняттях.
Іншим завданням цієї теми є навчання дітей орієнтуватися на площині сторінки: вліво, вправо, вверх, униз та ін. Визначати правильно рух транспорту, зображеного на малюнку, дітям ще нелегко. Тому запропонуйте такий спосіб. Дитина кладе руки на краї аркуша паперу і міркує: машина рухається в напрямі до лівої руки, отже, вона рухається справа на наліво. (Аналогічно і рух зліва направо).

Множина.
У цій темі допоможіть дитині уточнити уявлення про такі поняття: всі, будь-який, більше, менше, стільки ж. Особливу увагу треба приділяти вправам на вміння порівнювати предмети за кількістю та визначати співвідношення більше, менше, порівну.