Інтелект клуб

Інтелект клуб

Розвиток вміння по-різному зобразити – виліпити, зколажувати, намалювати різноманітними способами, змінювати розмір і положення фігур у просторі і на папері – це якраз і є відображення внутрішньої свободи та пластичності мислення Вашої дитини.

Саме тому необхідно плекати в дітях почуття творчої сміливості. Уроки направлені на те, щоб учні могли самостійно та творчо пізнавати навколишній світ і у формі гри проявляти свої здібності.

Задачі програми:
– розвиток здатності емоційної регуляції власної поведінки;
– розвиток емоційної сфери (уміння розуміти свій емоційний стан та розпізнавати почуття інших людей);
– розвиток комунікативних навичок (в тому числі взаємодопомоги та співпраці);
– розвиток пізнавальних процесів (сприймання, увага, пам’ять, мислення);
– корекційний вплив при відхиленнях у поведінці (імпульсивність, агресивність, тривожність, замкненість).