ВИЗНАЧЕННЯ  функціональної готовності дітей до навчання у першому класі загальноосвітнього навчального закладу

ВИЗНАЧЕННЯ функціональної готовності дітей до навчання у першому класі загальноосвітнього навчального закладу

Перше поглиблене обстеження дітей дошкільного віку для визначення їхньої готовності до систематичного навчання проводять за медичними та психолого-педагогічними критеріями у жовтні-листопаді року, що передує вступу до школи.

Поглиблений медичний огляд здійснюють у закладі охорони здоров’я педіатр, отоларинголог, офтальмолог, невропатолог, хірург-ортопед, стоматолог (за показаннями – логопед, психіатр). У ті самі терміни психолог та педагогічний працівник дошкільного навчального закладу проводять психолого-педагогічне дослідження розвитку у дітей шкільно-важливих функцій (тест Керна-Йєрасика, тест Озерецького, тест «Взірець і правило», «Графічний диктант» (за Д.Б. Ельконіним), «Будиночок» (за І. Дубровіним), «Словесно-асоціативний тест», «Малюнки «Неіснуюча тварина» та «Дім-дерево-людина», визначення початкових математичних уявлень тощо).

Результати першого обстеження за критеріями готовності (таблиця 1) заносять у медичну картку розвитку дитини.

Дітям, які мають відхилення у стані здоров’я, призначають комплекс лікувальних і оздоровчих заходів. Дітям дошкільного віку, у яких виявлене відставання у розвитку шкільно-важливих функцій, рекомендують комплекс вправ щодо їхньої корекції. Рекомендовані лікувально-оздоровчі заходи здійснюють лікарі-спеціалісти дитячої поліклініки (амбулаторії сімейної медицини) або медичні працівники дошкільного навчального закладу згідно з призначенням та при наявності умов. Дільничний педіатр або медичний працівник дошкільного навчального закладу контролює виконання призначених заходів.

Повторне обстеження щодо готовності дітей до навчання (як медичне, так і психолого-педагогічне) здійснюють перед вступом їх до школи – у квітні-травні.

Висновок про готовність до школи складають на підставі результатів першого і другого обстеження, занесених у медичну картку розвитку дитини.

Не готовими до навчання вважаються:

1) діти, які відстають у біологічному розвитку;

2) діти, які при повторному обстеженні не виконують тести психолого-педагогічних критеріїв;

3) діти, які перенесли протягом останнього року такі захворювання:

інфекційний гепатит (окрім гепатиту А);

пієлонефрит, дифузний гломерулонефрит;

міокардит;

менінгіт, менінгоенцефаліт;

туберкульоз;

ревматизм в активній фазі;

захворювання крові;

ендокринні захворювання (зоб, цукровий діабет та ін.);

неврози (неврастенія, істерія, логоневроз та ін.);

травматичні ураження центральної нервової системи;

гострі респіраторні захворювання 6 і більше разів протягом останнього року;

міопія з нахилом до прогресування (більше 2,0 Дптр.);

епілепсія;

екзема, нейродерміт.

Дітям, не готовим до шкільного навчання за медичними або психолого-педагогічним показниками, бажано давати тимчасове відстрочення від вступу до школи на 1 рік.

Критерії готовності дітей до систематичного навчання у школі

Критерії Оцінка готовності дитини до школи
готова умовно готова не готова
І Медичні критерії:
1. Рівень біологічного розвитку: темпи прорізання постійних зубів; оцінка фізичного розвитку (відповідність довжини тіла віку, відповідність маси тіла довжині тіла); прибавка довжини тіла за останній календарний рік
відповідає паспортному

гармонійний фізичний розвиток

 5 см

відстає від паспортного

дисгармонійний фізичний розвиток

< 5 см

відстає від паспортного

дисгармонійний фізичний розвиток

< 5 см

2. Рівень резистентності організму (кількість гострих захворювань у дитини протягом року) високий або добрий
( 3 захворювання на рік)
знижений
(4-5 захворювань на рік)
низький або дуже низький
( 6 захворювань на рік)
3. Стан здоров’я, функціональні відхилення, наявність/відсутність хронічних захворювань; група здоров’я відсутні хронічні захворювання
(група здоров’я І, ІІ)
функціональні відхилення або хронічні захворювання у стадії компенсації
(група здоров’я ІІ, ІІІ)
хронічні захворювання у стадії суб-й декомпенсації
(група здоров’я ІV, V)
ІІ Психолого-педагогічні критерії:
1. Психометричний тест Керна-Йєрасика
від 3 до 5 балів від 6 до 9 балів 10 балів і вище
2. Якість вимови звуків відсутні дефекти вимови звуків 1-2 дефекти вимови звуків більше 3 дефектів вимови звуків
3. Рівень нервово-психічного розвитку без відхилень початкові відхилення відхилення у поведінці
4. Сформованість шкільних вмінь й навичок сформовані не повністю сформовані, є певні труднощі в освоєнні програми не сформовані, відсутнє усвідомлене відношення до навчання

Критерії готовності дітей до систематичного навчання у школі

Критерії Оцінка готовності дитини до школи
готова умовно готова не готова
І Медичні критерії:
1. Рівень біологічного розвитку: темпи прорізання постійних зубів; оцінка фізичного розвитку (відповідність довжини тіла віку, відповідність маси тіла довжині тіла); прибавка довжини тіла за останній календарний рік
відповідає паспортному

гармонійний фізичний розвиток

 5 см

відстає від паспортного

дисгармонійний фізичний розвиток

< 5 см

відстає від паспортного

дисгармонійний фізичний розвиток

< 5 см

2. Рівень резистентності організму (кількість гострих захворювань у дитини протягом року) високий або добрий
( 3 захворювання на рік)
знижений
(4-5 захворювань на рік)
низький або дуже низький
( 6 захворювань на рік)
3. Стан здоров’я, функціональні відхилення, наявність/відсутність хронічних захворювань; група здоров’я відсутні хронічні захворювання
(група здоров’я І, ІІ)
функціональні відхилення або хронічні захворювання у стадії компенсації
(група здоров’я ІІ, ІІІ)
хронічні захворювання у стадії суб-й декомпенсації
(група здоров’я ІV, V)
ІІ Психолого-педагогічні критерії:
1. Психометричний тест Керна-Йєрасика
від 3 до 5 балів від 6 до 9 балів 10 балів і вище
2. Якість вимови звуків відсутні дефекти вимови звуків 1-2 дефекти вимови звуків більше 3 дефектів вимови звуків
3. Рівень нервово-психічного розвитку без відхилень початкові відхилення відхилення у поведінці
4. Сформованість шкільних вмінь й навичок сформовані не повністю сформовані, є певні труднощі в освоєнні програми не сформовані, відсутнє усвідомлене відношення до навчання