Підготовка дитини до школи 5-6 років

Школа майбутнього першокласника пропонує комплексну багатогранну підготовку до школи дітей 5-6 років.

Навчаємо дітей по напрямах:

Грамота і читання: вивчення звуків, літер, розвиток фонетичного слуху, уміння читати склади, слова, словосполучення, речення, наголос, формування словникового запасу, правильної вимови звуків, уміння правильно складати прості фрази, цікаві смислові розповіді.

Підготовка руки до письма: окомір, орієнтування в зошиті, крапка, лінія, штрихування контурів, елементи прописних букв, крапкове письмо, безвідривне письмо, написання літер, слів прописними буквами.

Математика: вивчаємо колір, форму, властивості, величину предметів, порівняння предметів. Знайомство з геометричними фігурами, орієнтуванням на площині, у просторі, часі. Множина предметів, числа, операції з числами, додавання, віднімання. Розв”язування простих прикладів і задач.

Напрямки:

  • Грамота і читання
  • Підготовка руки до письма
  • Математика
  • Спілкування
  • Логіка
  • Англійська
  • Навколишній світ

Спілкування: складаємо описи, розповіді, діалоги, монологи, полілоги, повні відповіді на запитання, перекази, стилістичне чуття, словникова робота.

Логіка: проводимо тренінги на розвиток пам”яті, ігри на логічне мислення, формуємо уміння пояснити думку, здогадатися, порівняти, знайти відповідь, довести думку, розвиваємо уяву, проактивне пізнання, креативність, навички комунікації, привчаємо до колективної праці, набуття навичок прийняття власних рішень.

Англійська: вивчаємо англійські звуки, алфавіт, слова, рахунок, спілкування по запропонованих педагогом темах.

Навколишній світ: знайомимось з предметами побуту, з живою та неживою природою, явищами у природі, життям тварин, птахів та рослин.

В своїй діяльності ми формуємо компетентності дошкільника відповідно до розділу “Дослідники” (за рік до школи) та “Фантазери-мрійники” ( за два роки до школи) державної освітньої програми “Дитина”.

На заняттях використовуються навчальні ігри, дидактичний матеріал, які дають можливість розвивати у дітей пам’ять, логічне мислення, спостережливість, уміння виконувати правила.

Головною метою навчання є формування не тільки необхідних для першого класу знань, а й стресостійкості при навантаженнях. Важливо своєчасно віддати дитину на заняття з підготовки до школи.