Грамота і читання

Навчання дітей грамоти є одним із важливих напрямів роботи педагогів школи майбутнього першокласника. Чинні програми, за якими працює дошкільний навчальний заклад, передбачають навчання грамоти та читання, щоб сформувати у дітей елементарні знання про мовні одиниці, навички у роботі із звуками, складами, словами, реченнями, навчити читати.

Плануючи роботу на урок, педагог враховує реальні можливості усіх дітей та кожної дитини окремо. На уроках декілька разів змінюється діяльність дітей, щоб увага була більш стійкою і запобігти їх перевтомі. Щоб заняття були доступними і цікавими, упродовж уроку використовуються дидактичні матеріали, наглядні посібники, ігрові завдання.

Важливий етап у навчанні грамоти є ознайомлення дітей зі звуками. Вихователь на уроках знайомить дітей з голосними і приголосними звуками. Закріплення знань дітей про світ звуків проводиться за допомогою різноманітних навчальних ігор.

Коли вивчені звуки, діти читають спочатку нескладні склади, потім складні склади. На цьому етапі вивчається механізм утворення складів зі звуків, щоб діти зрозуміли як звуки складаються у склади. Закріпивши читання складів, розвиваються уміння складати слова із складів. Курс читання доповнюється складнішими словами. На етапах навчання діти знайомляться із поняттям “наголос” і формуються початкові навички правильно визначати наголос у слові.
Педагог обов’язково стежить за правильною вимовою складів. Діти учаться складати склади та слова самостійно. В процесі навчання діти поетапно оволодівають технікою читання словосполучень, речень, невеличких текстів.

Фахівці дотримуються золотого правила – навчати дітей грамоти і читання без примусу. Ми даємо дітям можливість отримати задоволення і комфорт від навчального процесу. Уроки проходять у спокійній, доброзичливій обстановці а це відсутність стресу. Все це спонукає дитину до розуміння, ініціативи та набуття знань.