Логічне мислення

Розвиток логічного мислення сприяє кращому пізнанню навколишнього світу, розвитку високої активності розумової діяльності та вдосконаленню розумових здібностей дитини. Вихователі школи майбутнього першокласника для виконання цього завдання допомагають кожній дитині вдосконалювати та розвивати свої можливості. Вибрані найбільш підходящі та корисні ігри та тренінги для дітей.

Тренінги на розвиток пам’яті тренують пам’ять та увагу. Фахівець дошкільного закладу використовує безліч методик та варіантів занять. Поліпшити здатність логічного мислення допомагають захоплюючі ігри. Діти навчаються вирішувати завдання із застосуванням творчого підходу, знаходячи щось своє.

Регулярні ігрові програми дозволяють розвивати інтелект та уяву. Педагог навчає дітей доводити свою думку, знаходити відповіді та пояснювати їх, міркувати та робити свої умовиводи. Розвиток креативного мислення спонукає дитину до неординарних рішень чи нових ідей

Ігри та вправи на розвиток логічного мислення спрямовані на те, щоб сформувати у дітей навички порівняння та аналізу. Вихователь в процесі уроку пропонує дітям фрази, на які діти можуть дати неоднозначні відповіді. Таким чином дитина шукає істину своїм шляхом, міркує, робить власні висновки.

Під час виконання тестів, вправ та проходження ігор у дітей формуються:

– навички комунікації: вміння висувати своє припущення, розвивати його та доводити;

– навички колективної праці: вміння працювати у групі;

– проактивна позиція у пізнанні світу;

– навички прийняття власних рішень.

Ми поглиблюємо знання дітей, розповідаємо про навколишній світ, збагачуємо словник дитини і впроваджуємо в практику розвиток логічної сфери дитини. Формуємо у дітей здатність самостійно виконувати логічні вправи, уміння міркувати, оцінювати життєві ситуації, орієнтуватись у розмаїтті навколишнього світу і явищ, помічати і розкривати взаємозв’язки в довкіллі та прищеплюємо їм основи особистості.