Сенсорний розвиток

Сенсорне виховання – це унікальний, захоплюючий процес, в якому беруть участь не тільки живі суб’єкти, а й всі можливі об’єкти, які можуть оточувати малюка.

Сенсорний розвиток дитини — це розвиток її сприйняття й формування уявлень про зовнішні властивості предметів: їхню форму, колір, величину, розташування у просторі, а також
запах, смак тощо.

Значення сенсорного виховання в ранньому й дошкільному віці важко переоцінити. Саме цей вік найбільш сприятливий для вдосконалення діяльності органів чуття, накопичення уявлень про навколишній світ.

Видатні зарубіжні спеціалісти в галузі дошкільної педагогіки (Ф. Фребель, М. Монтессорі, Ж.-О. Декролі), а також відомі представники дошкільної
педагогіки та психології (С. Русова, Є. Тихеєва, О. Запорожець, О. Усова, Н. Сакуліна та ін.) справедливо вважали, що сенсорне виховання, спрямоване на забезпечення повноцінного сенсорного розвитку, є однією з базових компетентностей дитини раннього й дошкільного віку.

РЕЗЮМЕ

Діти 1-3 років.

Заняття мама-дитина. Викладач – модератор.

Використовуємо в заняттях солоне тісто, крейду, камінці, природний матеріал, лєго, пазли, крупи..