fbpx

В освіті такі моменти, як вивчення технічних наук, математики, інженерії, самі по собі перестали бути важливими. Їхня значимість зростає в міру розуміння ролі кожної дисципліни у процесі створення готового продукту, за яким стоїть людина, що його використовує. Так, у спробі знайти ідеальний інструмент для передання розуміння комплексного аспекту «людини у світі», в США народилася концепція STEM (від англійської абревіатури Science, Technology, Engineering, Mathematics – «наука, технологія, інженерія, математика»). За цією концепцією, під час підготовки спеціалісти мусять навчитися чітко розуміти, яке місце у світі матиме кожен конкретний продукт, кожна майбутня розробка.

Такий комплексний підхід до традиційних предметів дає змогу учням оцінити, наскільки актуальні їхні викладки, зрозуміти, яке місце у світі займають вирішувані ними питання. І STEM годиться не тільки для навчання технічних фахівців. Ба більше, ця система може бути застосована не тільки у вишах – уже сьогодні її успішно використовують навіть у школах і дошкільних закладах.

STEM – ЦЕ SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING, MATHEMATICS

Експерти небезпідставно вважають, що новий підхід стимулює інноваційну діяльність, оскільки допомагає впорядкувати і формалізувати творчі процеси, які стоять за інноваційними проривами. На користь методики STEM висловлюються науковці, які довели перевагу інтерактивного навчання у формі досліджень порівняно із традиційною моделлю передавання знань учителем учневі.

Американський досвід

Американські студенти й школярі, у навчанні яких застосовують концепцію STEM, опановують дисципліни з урахуванням досвіду реального світу. Це не означає, що вони вивчають лише ті предмети, за назвами яких створено акронім STEM. Ні, американські школи змістили акцент у навчальних планах на ті галузі, яким приділялося недостатньо уваги; так освітній процес наблизили до вимог сучасної економіки, серед яких здатність швидко виводити на ринок інноваційні та конкурентні продукти.

Зосередившись на інноваціях, американці зуміли втримати пальму першості у світовій економіці: США розробляє для продуктів технології та дизайн, на які припадає більша частка доданої вартості, а виробництво при цьому налагоджено в країнах Азії.

Сьогодні виготовлення продукту нерідко виявляється в рази менш прибутковим, ніж реалізація інтелектуальної частини проекту – на рівні ідей, креслень, винаходів і патентів. І Сполучені Штати, усвідомивши це, лишаються найпотужнішою економікою, яка продовжує головно задавати темп інновацій у світі й посідає провідні місця в різних рейтингах. США вдалося знайти розумний компроміс між залученням науковців з усього світу до напряму досліджень і розробок, розвитком високих технологій, створенням додаткової вартості, про яку йшлося вище, і, звісно ж – у розбудові сфери вищої освіти (з урахуванням концепції STEM).

Освіта: STEM і STEAM – додайте трохи творчості до науки!

STEAM сприяє розвитку важливих властивостей і навичок

Комплексне розуміння проблем

Творче мислення

Інженерний підхід

Критичне мислення

Розуміння і застосування наукового методу

Розуміння основ проектування
Освіта: STEM і STEAM – додайте трохи творчості до науки!

STEM, STEAM, STEMM, STREAM

Важливо зазначити, що ідея використання методів різнобічного розвитку у сфері освіти не є якимсь ноу-хау. Наприклад, існує концепція SEL, що передбачає розвиток у дітей соціальних та емоційних навичок і з якою значною мірою пов’язують виховання «людей майбутнього». Або ж метод феномен-орієнтованого навчання та викладання PBL, подібний до STEM у тому сенсі, що й тут, і там є спроби об’єднати різні дисципліни в межах вивчення чи опрацювання якоїсь теми.

Згадана методика PBL і концепція STEM часто передбачають підкріплення технічних дисциплін гуманітарними. Тому логічним кроком стала спроба «узаконити» таке об’єднання, долучити до суто технічної концепції STEM творчий аспект розвитку особистості. Так виникли системи, де поряд із наукою, технологією, інженерією і математикою присутні Art (від англ. «мистецтво») – це методика STEAM, Music (англ. «музика») – STEMM, Reading («читання» поряд із мистецтвом) – STREAM. Найбільшого поширення набула саме концепція STEAM як повноцінне, усталене і самодостатнє явище.

Варто зазначити, що такий комплексний підхід, коли технічні дисципліни поєднуються з творчістю, допомагає пробудити в учня інтерес до навчання. STEAM дає змогу підключити до сухих цифр і фактів сенси, без яких людині важко довго сприймати інформацію різного рівня абстракції, хай то математичні формули, фізичні або хімічні. STEAM-викладачі пробуджують креативний підхід, інтерес до всебічного сприйняття предмета навчання, критичне мислення – і таким чином дають учням більше, ніж просто знання: вони дають їм також навички, смак до пізнання і роботи, бажання зануритися в саморозвиток, полюбити сам процес навчання.

 

За матеріалами innovationhouse.org.ua