Для получения информации
о пройденом материале на занятиях
и для повторение его дома,
пожалуйста, заполните следующую форму:


ПІБ батьків

Контактний номер

ПІБ дитини (укр.)

Дата народження дитини

Ваш email

Договір від

Адреса навчання

Навчаємось:

Пакет освітніх послуг:

Група